اشعار

پنج شنبه

بازدید: 707 | نظرات: 0 | پسندها: 4

وقتی که عُمر
پیچک وار
از دیوارِ زندگی ات بالا می رفت،
دستِ من کوتاه بود و
بختِ آسمان در گرفتنت ، بلند...!

حالا هر پنج شنبه که می شود
من و گریه و
خاطره ها
جمع می شویم دورِ نبودنت!
وَ نفَسْ پشتِ نفَسْ
تلف می کنیم مفهومِ بودن را

کاش می شد که بفهمی
بدونِ تو چقدر
پیراهنِ این زندگی برایم
گشاد است و
بر تنِ روحِ مُرده ام زار می زند...

#مینا_آقازاده

سرت را نزدیک تر کن

بازدید: 702 | نظرات: 1 | پسندها: 4

سرت را
بگذار روی شعرهایم؛
خوب گوش کن!
نگو که هیچ صدایی
از این واژه ها در نمی آید،

نگو که نمی شنوی
صدای گریه ی زنی را
 که پشت دیوارِ کلمات جان می دهد!

اینهمه حروف باید !!!
باید
حرفِ مرا به تو برسانَد !

وقتی واژه ها
اینگونه عاشقانه
دست به دستِ هم داده اند
تا تو را شعر کنند،
تو هم به من گوش کن !

سرت را
سرت را نزدیک تر کن...

#مینا_آقازاده

نگو دیر است

بازدید: 652 | نظرات: 0 | پسندها: 2

نگو دیر است!
نگو پل های پشت سرت را
همه
خراب کرده ای ؛

هنوز هم اگر عاشقی
می توانی
برای برگشتنت
"دوست داشتنم" را پُل کنی...

#مینا_آقازاده

مرا ببخش

بازدید: 1164 | نظرات: 4 | پسندها: 13

مرا ببخش اگر
نتوانستم
بیشتر از این
برایت جوان بمانم؛
تقصیر روزگار بود
روزهای نیامدنت را
روی دیوار صورتم
خط می کشی...
 
« مینا آقازاده »

تو بر نمی گردی ...

بازدید: 1780 | نظرات: 2 | پسندها: 23

  تو برنمی گردی ...
وَ این غمگین ترین شعر جهان است!
که ترجمه نمی شود  ؛
 
یعنی تو را
به هیچ زبانی
نمی توان برگرداند...؟!
 
« مینا آقازاده »

به انقلاب می روم

بازدید: 6713 | نظرات: 2 | پسندها: 5

به انقلاب می روم

بساط کتابم را پهن می کنم

وَ همه ی شعرهایی را که نخواندی

حراج می کنم!

 

باد، تمام احساسم را

کف خیابان پخش می کند

برگ برگِ غرورم

در هوا می رقصد...

 

مردمی که اغلب شاعر نیستند

به کمکم می آیند

اما مگر می شود

اشک های ریخته ی یک شاعر را جمع کرد ؟

 

بی فایده است

باید تمام شعرهای زمین افتاده را

به بلندترین صدا

به فروش بگذارم

شاید تو از این خیابان رد بشوی ...

 

« مینا آقازاده »

 

زن اگر نباشد

بازدید: 1711 | نظرات: 1 | پسندها: 16


درزیباترین
عاشقانه های جهان
همیشه «قلب»یک زن در میان است...

زن اگر نباشد
پرنده ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ  شاعری
پر نمی زند !

« مینا آقازاده »

انتظار

بازدید: 1243 | نظرات: 0 | پسندها: 5

هنوز هم
بعد از سالها
زیر این سقف کوتاهِ سنگی
منتظرم تا بیایی ...

بیایی و
لا به لای گریه ها و آیه ها
دوست داشتنت را
در خالی ِ خانه ام
خیرات کنی...

وَ من
چند شعری که
در گلوی این استخوان ها گیر کرده را
برایت بخوانم ...

« مینا آقازاده »

خط قرمز

بازدید: 1020 | نظرات: 1 | پسندها: 3

باید
دهانی که برای دوست داشتنت
باز می شد را
می دوختم ...!

نباید
نباید از خط قرمز لب ها
عبور می کردم ؛

لعنت
لعنت به دهانی که بی موقع باز شد...!

« مینا آقازاده »

زن

بازدید: 1279 | نظرات: 0 | پسندها: 9

عاقبت
صدای پای زنی که در قلبت می دوَد
مرا از پا در می آورَد...
 
#مینا_آقازاده