اشعار

ساحل

بازدید: 1198 | نظرات: 1 | پسندها: 7

ساحل که تو باشی
از صخره ها ترسی نیست
هزار بار به سویت موج بر می دارم
سرم به سنگ می خورد اما
دوباره بر می گردم
دوباره بر می گردم...
 
#مینا_آقازاده

قلم

بازدید: 1160 | نظرات: 2 | پسندها: 9

پای این قلم بشکند !
نتوانست تو را پایبند کند  ...
تو حالا سر از دهانِ قلم های دیگران در آورده ای !

آه ...ای مردِ شعرهای من !
بگو در خلوت دفترِ کدام زن پرسه می زنی ؟
چه کسی امشب تو را می سراید ؟

شب از نیمه گذشته است ،،،
به خانه ی خودت
 به « شعرهای من» برگرد...! 
 
« مینا آقازاده »

سقوط

بازدید: 1187 | نظرات: 1 | پسندها: 4

از سقوط
هراسی ندارم
چترِ خاطراتت
همیشه
در هوایی که « نیستی »
باز می شود...
 
« مینا آقازاده »
 

چمدان

بازدید: 1226 | نظرات: 0 | پسندها: 4

دفتر
چمدانِ کاغذی من است
که شعرهایم را در آن ،جا می دهم
همیشه درَش بسته نمی شود
همیشه قسمت های زیادی از « تو »بیرون می ماند ...
 
اما این سفر فرق می کند ؛
باید راه بیفتم
باید از این جاده ی یک طرفه
از این خطوط نا تمام سپید
عبور کنم
 
امشب هر طور شده باید
دهان این چمدان را ببندم ...
 
« مینا آقازاده »

کتاب

بازدید: 1104 | نظرات: 0 | پسندها: 4

کتاب
دیوار بلندیست
که دورِ شعرهایم کشیده ام !
اگر این سطرها را هم بردارند
ترسی نیست !
فقط « تو » را از شعرهایم ندزدند ...
 
« مینا آقازاده »

قلب

بازدید: 1204 | نظرات: 1 | پسندها: 5

در جمهوری تن ِ من ،
قلب
پرچم سرخ رنگیست
که با عشق تو هنوز در جنبش است !
دشمنت هم که باشم
پرچم این جمهوری را
زیر پا نینداز !
...به آتش نکشان !
 
« مینا آقازاده »

تهران

بازدید: 1105 | نظرات: 0 | پسندها: 5

نگاهم کنی
شب هم که باشد
تهران
به افق چشم های روشنت
آفتابی می شود ...
 
« مینا آقازاده »

تابوت عمودی

بازدید: 1063 | نظرات: 0 | پسندها: 7

   

 جسم

تابوت ِ

عمودی ِ

روح من است

که عمریست زمین

بر دوشش می برد...

 

« مینا آقازاده »

پرنده ات

بازدید: 1263 | نظرات: 0 | پسندها: 6

پنجره ها را ببند !
پرنده ات که رفته باشد
کرکس های زیادی
دورِ احساسِ مرده ات
جمع خواهند شد ...

« مینا آقازاده »

«تو»

بازدید: 1137 | نظرات: 0 | پسندها: 6

تو گناهی ساده هستی
و من
معصومانه به تو مرتکبم
 
« مینا آقازاده »