اشعار

شعرهای سپید

بازدید: 1251 | نظرات: 0 | پسندها: 7

من این «شعر»ها را
در انجمن ها
«سپید» نکرده ام
این ها محصولِ
آسیابِ تنهایی من است ....
(مینا آقازاده )

یک پلّه مانده به «تو»

بازدید: 1285 | نظرات: 0 | پسندها: 7

یک پلّه مانده به «تو»
مارِ چشمت
نیشم می زند
پلّه پلّه پرت می شوم
از مسیر عاشقی…
امّا دوباره بالا می روم
دوباره عاشق می شوم ...!

« مینا آقازاده »

عکس تو

بازدید: 1355 | نظرات: 0 | پسندها: 9

وقتی باد
آلبومِ گورستان را
ورق می زد
عکس «تو» در دل سنگ هم
به گریه های من
لبخند می زد ... 
 
(میناآقازاده)

خاطره

بازدید: 1181 | نظرات: 1 | پسندها: 10

من برگشته ام امّا
پنجره های این کوچه را
جمع کرده اند ...
تو پشت کدام  «خاطره» ایستاده ای ؟
تمام کوچه را
تا روشن شدن «چشم هایت»
صبح می کنم
بگو پنجره ای روزی
از این دیوارها
طلوع خواهد کرد ...؟!

 
« مینا آقازاده »

رویای سفالی

بازدید: 1228 | نظرات: 0 | پسندها: 5

تو را امشب
با آب چشم ،
خاطراتی خاک خورده،
وَ دستهایی عاشق می سازم...
باد می آید!
رؤیای سفالی ام
تَرَک می خورد ...
 
 « مینا آقازاده »